จดหมายข่าว "พิราปป่า"

ทางสำนักงานมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำจดหมายข่าวขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรดด์พลัสและสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองให้แก่ผู้นำชาวบ้าน และชุมชนที่สนใจและติดตามเกี่ยวกับประเด็นเรดด์พลัส โดยพยายามจัดทำเป็นรูปเล่มและเนื้อหาแบบง่ายๆ ในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาทางสำนักงานฯ ได้จัดทำจดหมายข่าวทั้งหมด ๔ ฉบับ ดังนี้ (คลิ๊กที่รูปภาพถ้าต้องการดาวน์โหลดเอกสาร)

     
   
     
   
     
   
     
   
     
             
    ในปี ๒๕๕๘ ทางมูลนิธิจะจัดทำจดหมายข่าวอีก ๒-๓ ฉบับ เมื่อทำเสร็จแล้วจะนำมาอัฟโหลดใหผู้ที่สนใจได้อ่านกันในระยะต่อไป      
             
             
             
             
             
             
188/525 Kurusapha Village, Soi 21, M.10, T. Sannameng, A. Sansai, Chiang Mai 50210 Thailand
Tel./Fax; +66 (0)52 063110